7St Steel

ដែកវ៉េចោះ

ខ្នាត (គិតជាមីលីម៉ែត្រ): 40 X 40 ដល់ 50 x 30

កម្រាស់ (គិតជាមីលីម៉ែត្រ): 1.6 ដល់ 2

ប្រវែង (គិតជាម៉ែត្រ): 3 ដល់ 6

ទំនាក់ទនងឥឡូវនេះ

ផលិតផលផ្សេងៗ

ផលិតផលផ្សេងៗ