ព័ត៌មាន

September 5, 2022

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនឈ្នះពានរង្វាន់មេដៃមាសក្នុង "កម្មវិធីលំនៅឋានយើង នៅឆ្នាំ២០៣០"

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុនអ៊ី ឆែ គ្រុប បានរៀបចំកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ និងប័ណ្ណសរសើរ ជូនបេក្ខជន-បេក្ខនារីជ័យលាភីទាំង០៦ ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃក្នុង "កម្មវិធីលំនៅឋានយើងនៅ ឆ្នាំ២០៣០" ។

អានអត្ថបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

Y Chhe Group handing out backpacks at schools as part of their CSR outreach.
ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

បង្កើតការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន​ សម្រាប់សហគមន៍របស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនជាចម្បង

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនដែលឲ្យតម្លៃទៅ លើធនធានមនុស្សជាចម្បង។ យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅ លើអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងបានគិតគូរជាពិសេសទៅ លើបុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំផងដែរ។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឈានទៅ ដល់ចំណុចកំពូលនៃស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនាំយកមកនូវការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងរក្សានិរន្តរភាពអាជីវកម្មផងដែរ។