កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកក្នុងឪកាសអបអរខួប​ ២០ឆ្នាំ​ ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប!

អបអរសាទរខួប​២០ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប!

ដើម្បីអបអរខួប២០ឆ្នាំនេះ  យើងក៏បានធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងជូនដល់មហាគ្រួសារខ្លួន ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត បង្កើតភាពស្និតស្នាល ព្រមទាំងសាមគ្គីភាពរវាងនិយោជិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង​។

អបអរសាទរខួប​២០ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុនអុី ឆែ គ្រុប!

ដើម្បីអបអរខួប២០ឆ្នាំនេះ យើងក៏បានធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងជូនដល់មហាគ្រួសារខ្លួន ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត បង្កើតភាពស្និតស្នាល ព្រមទាំងសាមគ្គីភាពរវាងនិយោជិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង​។

យើងបានមកដល់ភាពជោគជ័យទាំងអស់នេះ ក៏ដោយសារតែវត្តមាន និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មិត្តរួមការងារយើងគ្រប់ជំនាន់ដែលពោរពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈ មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការបំពេញការងារទៅតាមគោលដៅនីមួយៗ និងចូលរួមជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង។

ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអតិថិជន បុគ្គលិក និងដៃគូសហការទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ និង បន្តការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប។  

អុី ឆែ គ្រុប​ នៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដោយបេ្តជ្ញាឆ្ពោះទៅមុខ​ និងកសាងអនាគតជាមួយអ្នក!

អត្ថបទផ្សេងៗ