កាតាបទៅសាលារៀន

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានធ្វើការចែកសម្ភារសិក្សា នៅក្នុងកម្មវិធី បិទវគ្គសិក្សា និងចែករង្វាន់សិស្សពូកែនៅសាលារៀនខ្មែរចិនចេងម៉េងដែលមានទីតាំងនៅមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្តាល។

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បានធ្វើការចែកសម្ភារសិក្សា នៅក្នុងកម្មវិធី បិទវគ្គសិក្សា និងចែករង្វាន់សិស្សពូកែនៅសាលារៀនខ្មែរចិនចេងម៉េងដែលមានទីតាំងនៅមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្តាល។

កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្អូនៗកុមារដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននាថ្ងៃអនាគត។តាមរយៈការចូលរួមនេះយើងបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជម្រុញនិងលើកកម្ពស់ទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលផ្តើមចេញពីគុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ​អុីឆែ គ្រុប ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនិងលើកកំពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដែលស្របទៅនឹងពាក្យស្លោក “កសាងអនាគតជាមួយអ្នក”។

អត្ថបទផ្សេងៗ