អុី ឆែ គ្រុប ជម្រុញការសិក្សាសិស្សានុសិស្សក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប តែងតែគិតគូរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងរបស់កុមារកម្ពុជា ដែលជាទំពាំងស្នងឬស្សីរបស់ប្រទេសជាតិ ដូចនេះ ហើយទើបក្រុមហ៊ុនយើងបាននាំយកសម្ភារសិក្សាមួយចំនួន ដើម្បីចែកជូនដល់សិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ចំនួន១១៧​នាក់ នៅសាលា បឋមសិក្សាសន្តិភាព កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប តែងតែគិតគូរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងរបស់កុមារកម្ពុជា ដែលជាទំពាំងស្នងឬស្សីរបស់ប្រទេសជាតិ ដូចនេះ ហើយទើបក្រុមហ៊ុនយើងបាននាំយកសម្ភារសិក្សាមួយចំនួន ដើម្បីចែកជូនដល់សិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ចំនួន១១៧​នាក់ នៅសាលា បឋមសិក្សាសន្តិភាព កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ការនាំយក​សម្ភារសិក្សា​ទៅចែកជូនសិស្ស​ក្រីក្រី ក៏ធ្វើ​​ឡើង​ក្នុងគោល​បំណង​កាត់​បន្ថយ​ការលំបាកផ្សេងៗ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​សិស្សា​នុសិស្ស​ ដែលពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ការ​សិក្សា​​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ស្ពានចម្លង​ពួក​គេ​ទៅកាន់​អនា​គត​កាន់​តែល្អប្រសើរ ​​។

ដោយមើលឃើញការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏សំខាន់ ដើម្បីធានាបានថាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនឹងមានឪកាសទទួលបាន ការងារដែលជាក់លាក់ និងសមស្របសម្រាប់ខ្លួន។

បន្ទាប់ពីទទួលបានអំណោយ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង និងបានប្តេជ្ញាចិត្តខិតខំរៀនសូត្របន្ថែម ដែលជាកត្តាជម្រុញទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តចូលរួមចំណែក ក្នុងការសម្រួលភាពខ្វះខាតរបស់ពួកគេនាថ្ងៃអនាគត ។

អត្ថបទផ្សេងៗ