កម្មវិធីចុះជួយសហគមន៍របស់ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បន្តជម្រុញការសិក្សានៅតាមជនបទ

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បាន​បន្ត​កម្មវិធី​ចុះ​ជួយ​សហ​គម​ន៍របស់​ខ្លួនតាមរយៈ ការនាំយក​អំណោយ​ជា​គ្រឿង ឧប​ភោគ​-បរិភោគ និង​​កា​បូបស្ពាយយក​ទៅ​ចែកជូន​សិស្ស​ក្រីក្រ​ចំនួន​១៥០​នាក់ ដែល​កំពុងតែ​សិក្សា ​នៅ​សា​លា​រៀនខ្មែរ-​ចិន ចេងម៉េង ស្ថិត នៅ​ស្រុក​អង្គ​ស្នួល ខេត្ត​កណ្តាល ។

កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប បាន​បន្ត​កម្មវិធី​ចុះ​ជួយ​សហ​គម​ន៍របស់​ខ្លួនតាមរយៈ ការនាំយក​អំណោយ​ជា​គ្រឿង ឧប​ភោគ​-បរិភោគ និង​​កា​បូបស្ពាយយក​ទៅ​ចែកជូន​សិស្ស​ក្រីក្រ​ចំនួន​១៥០​នាក់ ដែល​កំពុងតែ​សិក្សា ​នៅ​សា​លា​រៀនខ្មែរ-​ចិន ចេងម៉េង ស្ថិត នៅ​ស្រុក​អង្គ​ស្នួល ខេត្ត​កណ្តាល ។

យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជម្រុញ និងលើកកម្ពស់ទៅដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលផ្តើមចេញពីគុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន អុី ឆែ គ្រុប “គុណធម៌ និងការអភិវឌ្ឍ” ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស សម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិនាពេលអនាគត ដែល ស្របទៅនឹងពាក្យស្លោក “កសាងអនាគតជាមួយអ្នក“​។

អត្ថបទផ្សេងៗ