ស៊ីម៉ងត៍យុថ្កាបេតុង ()

Cement-Anchor-Portland-Cement
Cement-Anchor-Portland-Cementanchor_portland

អំពី​ផលិតផល

Specifications for Portland Cement Type 1 TIS 15-2547 ASTM C 150 Anchor Brand Portland Cement
Standard Chemical Requirements
MgO Max. % 6.0 6.0 1.80
SO₃
When C3A is 8% or less Max. % 3.0 3.0 2.5
When C3A more than 8 % Max. % 3.5 3.5 NA
Loss on Ignition Max. % 3.0 3.0 1.0
Insoluble Residue Max. % 0.75 0.75 0.30
Standard Physical Requirements
Blaine Fineness, cm2/gm. Min. 2800 2800 3100
Autoclave Expansion Max. % 0.8 0.8 0.03
Time of Setting (Vicat Test)
Initial set Min. Minute 45 45 100
Final set Max. Minute 375 375 180
Air content of mortar Max. % 12 12 8.7
Compressive Strength, MPa
1 Day Min. NA NA 12.0
3 Days Min. 12.0 12.0 20.0
7 Days Min. 19.0 19.0 29.0
28 Days Min. 28.0 28.0 39.0
False set, final penetration Min. % 50.0 50.0 85.0

ពត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

អុី ឆែ​ គ្រុ​ប ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​គ្រឿ​ង​សំ​ណ​ង់

អ៊ី ឆែ គ្រុប ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​សំណង់
ជាន់ទី15 អគា ធីខេសិនត្រល
លេខ159 ផ្លូវ 289 ភូមិ 13
សង្កាត់ បឹងកក់ 1
ខណ្ឌទួលគោក
ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ 143 I ផ្លូវ បេតុង (V13)
សង្កាត់ ទួលសង្កែ
ខណ្ឌ​ទួឫស្សីកែវ រាជធានី​ភ្នំពេញ
023 883 715 | 023 990 960
023 883 716
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

សូមផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ